Nyhedsbrev sæson 2022/2023

For nøjagtig en måned siden – den 29.marts – skrev Midtjyllands Avis: ”Saunabestyrelse kaster håndklædet” efter Kulturudvalgets énsidige beslutning om at opsige Almind-Wellets benyttelsesaftale med Silkeborg kommune vedr. drift og brug af saunaen ved Østre Søbad.
 
Dette er ikke korrekt. Vi har taget opsigelsen af aftalen til efterretning – aftalen er således opsagt fra SK´s side den 1.april 2023 med ikrafttræden pr. 1.okt. 2023……..men vi er her stadig, både med og uden håndklæde!
 
Vinterbadesæsonen, og dermed saunaens åbningsperiode, slutter SØNDAG d. 14. MAJ med et afslutnings-arrangement for medlemmerne kl. 16-18 ved Østre Søbad: Her kører Tommy grillen i stilling, og der serveres grillpølser, øl, vand og kaffe. Samtidig laver vores gusmestre fortløbende marathongus i saunaen for sidste gang i denne sæson.
 
I bestyrelsen er vi naturligvis mega trætte af den seneste udvikling. Vi finder, at Silkeborg Kommune med opsigelsen kortslutter de demokratiske processer og vores medlemsdemokrati, de undsiger endog de aftaler, de selv var med til at indgå for bare 2½ år siden og på denne vis river tæppet væk under ”Almind-wellet” som velfungerende saunaforening – politisk populisme af værste skuffe. Der er kun et dækkende og ikke så pænt ord for den måde at behandle os på: Det er regulært at røvrende vores forening, primært orkestreret af formanden for KFUI-udvalget, Johan Brødsgaard.
 
Vi har i Almind-Wellets bestyrelse drøftet vores handlemuligheder frem mod den ordinære generalforsamling, der afholdes MANDAG d. 19. JUNI kl. 19.00 i ”Lunden”, Vestergade, Silkeborg. Vi ser følgende tre scenarier for den nærmeste fremtid:
 
1. Den samlede bestyrelse kan vælge at trække sig – og derved skabe mulighed for foreningens fortsatte drift af saunaen ved nyvalg af personer til bestyrelsen, der efterfølgende vil spille med på Silkeborg kommunes betingelser (læs: en ny benyttelsesaftale, der indebærer mulighed for at bære badetøj i saunaen).
 
2. Bestyrelsen kan foreslå ”Almind-Wellet” opløst som forening, da vi åbenbart ikke kan videreføre foreningens ”DNA”, forstået som en saunakultur, der IKKE inkluderer brug af badetøj. Denne mulighed kræver to generalforsamlinger med en måneds mellemrum og 2/3 flertal.
 
3. Vi kan videreføre ”Sauna- & Vinterbadeforeningen Almind-Wellet” som vinterbadeforening uden direkte tilknytning til Silkeborg Kommune – og altså pt. uden sauna, men med vedtægtsmæssige ændringer, hvorefter der fremover arbejdes på alternative sauna muligheder samt diverse sociale events i vinterbade- og saunaregi (fx udflugter som til Sydthy Kurbad, fællesarrangementer ved Almindsø, besøg hos andre vinterbadeklubber og samarbejde med Silkeborg badeanstalt mv.)
 
Vi har i bestyrelsen drøftet ovenstående muligheder indgående. Vi finder simpelthen, at det er for let for Silkeborg Kommune at få serveret en nøglefærdig forening med mellem 2500 og 3000 medlemmer på et sølvfad, med medlemsadministration, låsesystemer og økonomi…..så at sige uden at røre en finger. (forslag 1)
 
Forslag (2.) vil ikke blive fremsat på førstkommende generalforsamling.
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 19. juni foreslå, at ”Almind-Wellet” videreføres som vinterbadeforening (forslag 3.) uden benyttelsesaftale for saunaen med Silkeborg kommune. Vedtægterne vil blive foreslået ændret i overensstemmelse hermed.
 
Dette vil i praksis betyde, at vi bliver en forening uden sauna, og Silkeborg Kommune må derefter etablere en ny forening, som de derefter kan lave en ny benyttelsesaftale for saunaen med.
 
Disse forslag vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen den 19. juni. Denne udsendes umiddelbart efter sæsonafslutningen. Vi er i bestyrelsen meget glade og taknemmelige for den helt overvældende opbakning til vores hidtidige holdninger mht. på- og ikke mindst afklædning i saunaen. Vi synes jo ikke, at vi har ændret hverken signaler eller praksis i forhold til vores ordens- & samværsregler eller på nogen måde har misligholdt benyttelsesaftalen med kommunen.
 
Med sommerlig hilsen
 
– på falderebet af en forrygende vinterbadesæson 2022/23 –
 
BESTYRELSEN