NYHEDSBREV MARTS -23

Kære medlemmer………..

Som bekendt ønsker Silkeborg kommune ensidigt at opsige den nuværende benyttelsesaftale vedr. saunaen på Østre Søbad, da bestyrelsen i Almind-wellet ikke ønsker at medvirke til muligheden for at bruge badetøj i sauna-faciliteten.
Vi finder ikke, at det er foreneligt med foreningens DNA med en sådan ændring. Grundlaget for dannelse af foreningen i 2020 blev udmeldt klart fra start : En sauna, hvor man kunne færdes nøgen eller tildækket – efter eget valg. Dette blev accepteret fra kommunal side og i samarbejde udmøntet i vores nuværende ordens- og samværs-regler.
Vi har på ingen måde misligholdt disse aftaler og kan naturligvis ikke acceptere, at udvalget for kultur, fritid, idræt og outdoor vil underkende benyttelsesaftalen og dermed fjerne grundlaget for vores forening. Aftalen bliver derfor opsagt af kommunen med ½ års varsel til ikrafttræden 1.okt. 2023.
Den vikarierende formand for udvalget, Luis Da Silva Martins, udtaler tirsdag til TV2-Østjylland, at man gerne udarbejder ”en opdateret benyttelses-aftale” (læs: et krav om valgfrihed mht at bruge badetøj i saunaen) med den nuværende bestyrelse.
Dette ultimatum i form af et ensidigt diktat fra et flertal i udvalget kan den siddende bestyrelse selvfølgelig ikke acceptere. Vi mener ikke et udvalg skal intervenere i foreningers daglige drift – slet ikke når spillereglerne er aftalt på forhånd.
Det er vigtigt for os at understrege følgende :
De hidtil gældende regler er fortsat gældende i resten af vinterbadesæsonen, som slutter d. 15.maj 2023. Der vil være sæsonafslutning ved søbadet søndag d. 14.maj kl. 16-18.
Den nuværende bestyrelse stopper samarbejdet med Silkeborg kommune pr. 1.okt. 2023. Vi ønsker ikke at fortsætte under en ændret benyttelses-aftale, der indebærer brug af badetøj i saunaen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Almind-wellet i løbet af sommerpausen , og det vil herefter være op til generalforsamlingen at afgøre foreningens fremtid.
På bestyrelsens vegne – Freddy Skovbo.