BESTYRELSEN

Almind-Wellets bestyrelse er sammensat af 5 medlemmer og 1 suppleant.
Medlemmerne af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.
Bestyrelsen agerer som et kollektiv, og har et fælles ansvar for at løse bestyrelsesopgaverne.
Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling.
Bestyrelsen er på linje med alle andre frivillige ildsjæle som ulønnet arbejdskraft.

Se Bestyrelsen

Se hvem bestyrelsen er…

 – og tag gerne fat i os, hvis du møder os i Almind-wellet og har spørgsmål eller andet

Formand / Freddy Skovby
Kasserer / Kristian Clemmensen
Medlem / Elsebet Mørck
Medlem / Hans Stojanov
Medlem / Kjeld Kamp
Suppleant / Ulla Espersen

Frivillige hjælpere

 – Ekstra hænder med kompetencer som hjælper os!

Webmaster / Christina Schuster
Bogholderi / Helle Kamp

Gusmestre

– Disse frivillige gusmestre kan vi takke for den store indsats!

Gusmester / Ulla Espersen
Gusmester / Ulla Espersen
Gusmester / Kristian Clemmesen
Gusmester / Henrik Hauberg

Seneste nyt