Regler for brugere af ALmind-wellet

Den måde du agerer på gør en forskel for vores fællesskab!
Ved at efterleve nedenstående er du med til at værne om en god kultur og sammenhold i Almind-Wellet.

Om Almind-Wellets kultur
 
 • Vi hilser på hinanden, når vi mødes på broerne, i saunaerne og vandet
 • Vi har omsorg for og hjælper hinanden
 • I Almind-Wellet går vi i saunaen uden badetøj, og vi går i vandet inden vi benytter saunaen – af hygiejniske grundeuden badetøj
 • Vi accepterer de gæster som gerne vil sidde , men samtidig respekterer vi også de personer som gerne vil være tildækket med håndklæde 
 • Vi sidder på et stort og tørt håndklæde i saunaen, Vi bruger også håndklæde til under fødderne, og til ryggen hvis vi sidder op af væggen – af hygiejniske grunde
 • Vi bruger ikke forrummet i saunaen til omklædning. Al omklædning foregår i søbadets omklædning eller på broerne. 
 • Alle skal have det rart og føle sig velkomne  –  derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed 
 • Vi overholder de generelle regler for brug af Øste Søbads faciliteter, da dette er grundstenen for, at vi har vores sauna lokalitet her!

Sikkerhed

 • Badning og ophold I Almind-Wellet sker på eget ansvar
 • Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed
 • I vådt- og frostvejr kan trinene og badebroen være glat
 • Husk der forefindes sand i kassen oppe på trappen, der kan strøs ud
Børn
 • Dine børn / børnebørn under 15 år er velkomne I Almind-Wellet sammen med dig, blot de indløser gæstesbillet ,på lige vilkår med voksne
 • Medlemsreglerne og priser gælder også for børn
 • Børns ophold og adfærd i klubben er dit ansvar

Gæster I Almind-Wellet

 • Gæster kan indløse en personlig gæstebillet til Almind-Wellet, det koster kr. 50,-
 • Gæstebilletter kan KUN anvendes i det tidsrum billetten er købt til.
 • Medlemsreglerne gælder også for gæster

Fotografering

 • Det er forbudt at fotografere personer som benytter Almind-Wellets anlæg uden deres tilladelse
Øvrige regler
 
 • Medlemskabet er personligt og må ikke overdrages og udlånes til andre – heller ikke dine familiemedlemmer
 • Nøglekoden er din og må ikke lånes ud til andre. Bliver udlån/deling af nøglekode opdaget ved medlemskontrol bliver ens medlemsskab ekskluderet
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem
 • Almind-wellets arrangementer er kun for medlemmer
 • Overtrædelse af reglerne medfører spærring af nøglekode og ekskludering af medlemsskab! 
 • Misbrug af medlemskort og fotografering på området uden tilladelse kan medføre permanent eksklusion af Almind-Wellet.

OBS! Udlån af nøglekode til ikke-medlemmer af Almind-Wellet eller forseelser i forhold til at tage ikke-medlemmer med som gæst, medfører bortvisning i indeværende sæson.