Referat generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Valg til dirigenter: Hans Eriksen og Bjarne Pedersen fra DGI

Referenter: Mette Lindberg og Ulla Espersen

Stemmetællere: Søren Dalgaard, John Hedegaard, Jesper Deleuran

 

  1. Bestyrelsens beretning for sæson 22/23

Formand Freddy Skovbo aflægger beretning for sæsonen 22/23. Der tales meget om den turbulente sæson der mundede ud i opsigelse af brugeraftalen pr. 1.10.  

  1. Fremlæggelse af regnskab til orientering

 Da regnskabsåret først slutter den 30.6 kan regnskabet ikke endelig godkendes. Dirigenten spørger, om medlemmerne kan godkende det foreløbige regnskab? Da det kun er et foreløbigt regnskab, kan det ikke endelig godkendes, og bestyrelsen pålægges at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få regnskabet godkendt. Dette er bestyrelsen indforstået med. Når regnskabet er godkendt, bliver det lagt ud på hjemmesiden.

  1. Indkomne forslag

Freddy Skovbo fremlægger forslag A: Vi frigører os fra Silkeborg Kommune. Vi fortsætter uden benyttelsesaftale/sauna

Mikkel Groth fremlægger forslag B: Vi arbejder på ny benyttelsesaftale med Silkeborg Kommune. Vi er indforstået med, at det er med badetøj. På sigt vil vi arbejde for at få vores egne faciliteter.

Stephan Andersen rejser sig og siger, at han efter at have hørt forslag B, vælger at trække forslag C.

Der stemmes først om forslag A: 64,6 % stemte for, og dermed blev forslag IKKE vedtaget. 119 stemte for. 51 stemte nej og 13 ved ikke og 1 har ikke afleveret stemmesedlen. 184 stemmer i alt. 2/3 af stemmerne er 122,5 dvs. 119 stemmer var ikke nok

Der stemmes derefter om forslag B: 78 stemte ja og 92 stemte nej. Dvs. forslag B blev også nedstemt.

Der bliver rejst spørgsmål ved, om dirigenten burde havde sagt, at ”ved ikke” stemmerne kommer til at gælde som et nej. Der bliver sagt af et andet medlem, at når der står i vedtægterne at vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, så kan der ikke stilles spørgsmål ved afstemningen, hvilket dirigenterne bekræfter.

Der kommer et forslag om at bestyrelsen stiller op igen, og man så laver en ekstraordinær generalforsamling i august/september. så man kan få en ordentlig afrunding på sæsonen og regnskabsåret. Kristian Clemmensen ønsker at træde ud d.d. og Christina Schuster træder ind i stedet.

Der var flere medlemmer, som var klar til at stille op til valg, men da forslaget om den ekstraordinære generalforsamling blev vedtaget, valgte de alle at vente med at stille op indtil denne. Der var tale om Tommy slagter, Mette Lindberg, Ulrich Monse og Søren Bøtker. Det er selvfølgelig også muligt for andre at stille op, når vi kommer dertil.

  1. Forslag til budget og kontingent

Bliver udsat til september

  1. Valg til bestyrelse

  Genvalg af bestyrelsen med henblik på at lave ekstraordinær generalforsamling i august/september. Kristian Clemmensen træder ud d.d. og Christina Schuster blev valgt i stedet.

  1. Valg af revisorer

Thomas Eskildsen bliver valgt (bliver kontaktet af kassereren)

  1. Eventuelt

Der ønskes, at kommunen gøres opmærksom på, at der blandt medlemmerne til generalforsamlingen er opbakning til bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *