GENERALFORSAMLING

Der afholdes 1 gang årligt generalforsamling KUN for bestyrelsen og klubbens medlemmer.
 
Dato: 19. juni kl. 19.00 – Spisning kl. 18.00 – KUN FOR TILMELDTE
Sted: Lunden, Vestergade 8600 Silkebor
 
Mange medlemmer udviser interesse for at deltage i generalforsamlingen, og dermed have medindflydelse på klubbens hverdag og drift…
Er du et af disse medlemmer er det vigtigt at holde øje med denne her side, da vi her offentliggør dato og tidspunkt for næste generalforsamling.
 
Udover generalforsamlings faste dagsordenspunkter (Se dagsorden), behandler vi sager, som bestyrelsen finder af særlig betydning for klubben, samt dertil indkomne forslag, som medlemmerne skriftligt henvender sig om – Husk alle henvendelser skal være os i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Når der forligger en dato for generalforsamlingen offentliggøres den her
 
 
Send forslag til bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

– Opdateres senest 8 dage før generalforsamlingen

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af intern og ekstern revisor
  • Evt.
Se formandens beretning 2022 Se referat generalforsamling 2022 Se seneste regnskab

Seneste nyt