GENERALFORSAMLING

Der afholdes 1 gang årligt generalforsamling KUN for bestyrelsen og klubbens medlemmer.
 
Mange medlemmer udviser interesse for at deltage i generalforsamlingen, og dermed have medindflydelse på klubbens hverdag og drift…
Er du et af disse medlemmer er det vigtigt at holde øje med denne her side, da vi her offentliggør dato og tidspunkt for næste generalforsamling.
 
Udover generalforsamlings faste dagsordenspunkter (Se dagsorden), behandler vi sager, som bestyrelsen finder af særlig betydning for klubben, samt dertil indkomne forslag, som medlemmerne skriftligt henvender sig om – Husk alle henvendelser skal være os i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.

Der er ingen servering under generalforsamlingen

 
 
Dato for næste generalforsamling er endnu ikke fastsat

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

 

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af intern og ekstern revisor
  • Evt.
Referat af generalforsamlingen den 10. Marts 2024 Referat af generalforsamlingen den 24. Sptemper 2023 Se referat af ekstra ordinær generalforsamling 2023 Godkendt regnskab 2022/2023 Godkendt regnskab 2021/2022 Godkendt regnskab 2020/2021

Seneste nyt