Brev til Silkeborg Kommune

Bestyrelsen fraråder den planlagte happening/ demonstration på badebroen på søndag. 

Vi finder det er en sammenblanding af to problematikker vedr. nøgenbadning på søbadet og brug af

 badetøj i saunaen. Dette vil kun forplumre diskussionen og er bestemt ikke i vores interesse. 

 

Desuden vil vi hermed offentliggøre vores seneste udspil i forhold til Silkeborg Kommune – i et forsøg på at igangsætte en mere konstruktiv dialog end hvad vi har set de seneste uger :

 

I  Sauna- & Vinterbade-foreningen “Almind-wellet” er vi af den opfattelse, at fronterne vedr. brugen af badetøj i vores skønne sauna ved Østre Søbad er trukket alt for skarpt op i  øjeblikket.

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke har ændret på den praksis, der siden saunaens åbning i 2020 har været gældende mht overholdelse af vores ordens-og samværs-regler, der er udarbejdet i henhold til vores brugeraftale i SAMARBEJDE med Silkeborg kommune.

Allerede under udarbejdelsen i 2020 udtrykte vi fra foreningens (dengang interesse-gruppens) side, at en forudsætning for vores videre arbejde med at stifte foreningen “Almind-wellet” var betinget af, at det ikke skulle være muligt at bære badetøj i saunaen. Dette blev accepteret fra SK´s side, og vi har ikke på noget tidspunkt haft grund til at betvivle  de kommunale samarbejdspartneres mandat til at gå ind i samarbejdet.

 

Lad os slå fast, at vi absolut ikke ønsker denne brugeraftale opsagt fra kommunens side. Vi ønsker heller ikke på sigt at ændre på den grundlæggende regel, der forbyder anvendelsen af badetøj i saunaen. Tildækning med håndklæde(r) har hele vejen igennem været tilladt – og vi har ALDRIG krævet, at man skal være nøgen i saunaen.

 

Hvordan kommer vi så videre ?

Ja, vi kan jo enten afvente en kommende opsigelse fra SK´s side ( med et halvt års opsigelsesfrist) og dernæst forvente en ændret brugeraftale trukket ned over hovedet på os eller den til den tid siddende bestyrelse for “Almind-wellet”, eller……………..

 

………….vi kan  gribe fat i  bl.a. Johan Brødsgaards udtalelser i Midtjyllands Avis om, at man gerne vil se på mulighederne for at understøtte etablering af  vinterbade-faciliteter / saunakultur på andre lokaliteter i kommunen. Her kunne man jo f.eks. pege på muligheder ved “De små Fisk” ved Brassø, Søsportens Hus ved Langsø, KCSB ved Ørnsø eller Lyngsø , som måske allerede i år kan opgraderes til badesø. – eller evt. ved Vestre Søbad ved Almindsø.

 Ved at tage konkrete initiativer til noget sådant kunne der  ved udarbejdelse af  brugeraftaler disse steder tages hensyn til det mindretal, der f.eks. måtte ønske sig at bruge badetøj i forbindelse med badning og saunabesøg. Altså i samarbejde med brugerne udvikle et regelsæt, der divergerer med de regler, der forefindes i “Almind-wellet” ved Østre Søbad.

Vi står meget gerne til rådighed  med vore erfaringer som “fødselshjælpere” og sparrings-partnere i en sådan proces.

Vi vil heller ikke afvise at kunne og ville yde et økonomisk tilskud  til etablering af sådanne faciliteter på velegnede steder. Vinterbadning – tror vi -er kommet for at blive, og vil udvikle sig fortsat – osse i de kommende år.

 

Bestyrelsen for “Almind-wellet” foreslår derfor, for at komme ud af dødvandet i den noget tilspidsede situation, at ……

 

……….Silkeborg kommune med vores hjælp igangsætter processerne m.h.t. udvikling af flere vinterbadnings-faciliteter 

 

………. Saunaen ved Østre Søbad  midlertidigt osse åbnes forv medlemmer, der ønsker at bære badetøj ( og håndklæde, selvfølgelig ! )  hver tirsdag fra kl. 6 -22.

   Dette i den resterende del af vinterbade-sæsonen frem til 15. maj 2023.

 

 

P.b.v.  – Freddy Skovbo

             Sauna- & Vinterbade-

foreningen “Almind-wellet”