Formandens beretning 2023

 BESTYRELSENS BERETNING på GF 19.juni  2023

Velkommen til ”Almnd-wellets” første hele sæson uden nogen form for Corona-nedlukninger og indskrænkninger.

Det har på mange fronter været en forrygende, men osse turbolent sæson. Det turbolente vender jeg tilbage til…………men mht det forrygende, så går det på bl.a. et medlemstal, der efterhånden er vokset til ca. 2500. De to seneste år har jeg stået her og luftet min nervøsitet for, om vi kunne blive ved at bære så voldsom en tilgang af medlemmer i forhold til kapaciteten ved vores faciliteter – både fysisk og socialt – og må jo erkende, at det ind imellem har givet problemer på begge fronter. Vi har fået flere nye medlemmer, som ikke er rundet af en gammel vinterbade- og sauna-kultur. Det gælder først og fremmest kulturen vedr. nøgenhed/tildækning og beklædning . I sidste ende er det jo osse grunden til at vi dels har samlet så mange medlemmer til en GF i dag, hvor vi tvunget af omstændighederne modstræbende må erkende, at vores unge forening står ved en afgørende skillevej i forhold til, hvordan fremtiden skal tegnes ……….det vil jeg vende meget mere tilbage til senere i beretningen, samt i andre punkter på aftenens dagsorden. Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at føre en hård, men sober tone i den debat – og det håber jeg osse vil blive tilfældet her i aften.

Først lidt statistik :  Medlemstallet i foreningen var ved indgangen til den forløbne sæson ca. 1800 – i løbet af sæsonen er tallet vokset til ca. 2500  pers. Samtidig er der solgt ca. 2000 dagsbilletter siden sep. -2022. Der har været afholdt 2 ugentlige gus-aftener med egne uddannede gus-mestre onsdage og søndage i hele sæsonen samt ”marathon-gus” i forbindelse med øvrige arrangementer som sæson-start og -afslutning, glögg & gus i dec. Samt ved to forenings-ture til Sydthy Kurbad i Hurup, Thy.

Desuden et par succesfulde weekends i den sene vinter, hvor firmaet Innercise m/ David Owe afholdt 8 åndedræts-kurser med i alt 200 deltagere ved Vestre Søbad – de fleste kurser i flot solskin og et tyndt lag is på søen.

Der HAR været stort pres på brugen af saunaen, specielt i de deciderede vintermåneder. Vi forsøgte os kortvarigt sidst på vinteren med et midlertidigt medlemsstop – men måtte opgive det igen trods accept fra SK – p.g.a. vores egne vedtægter. Når det er sagt oplever vi stadig en imponerende grad af ”selvstyring” og disciplin , når man tænker på 2500 medl. plus ”det løse”……og en kapacitet på ca. 20 pers. I saunaen.

Dog oplevede vi i vintermånederne et tiltagende problem med gratister og medlemmer, der tog gæster med ind i varmen. Derfor lavede vi i en periode øget stikprøvekontrol af adgangstegn.  Vi mener det havde en positiv effekt, men det betød samtidig  flere bortvisninger og eksklusioner fra foreningen. Ærgerligt – men nødvendigt.

Vi har endvidere haft rigtig mange forespørgsler på booking af saunaen – fra foreninger, klubber, høj-og efter-skoler, polter-abends m.m. , men af hensyn til vore egne mange medlemmer har vi fastholdt, at booking ikke kan lade sig gøre.

Teknikken med styring af ovnen, timer og ventilation  har givet lidt problemer i løbet af sæsonen. Men som oftest har disse været kortvarige – primært pga Hans´ hurtige udrykninger. Ellers har de eneste nedlukninger været i forbindelse med ekstra rengøring og oliering i saunaen. Bestyrelsen har selv stået for denne del, med velvillige hjælpende hænder fra medlemmer, der har stillet sig til rådighed. Den løbende rengøring – fire morgener pr. uge – er blevet varetaget af et rengøringsfirma. Desuden har vi haft et velfungerende samarbejde med SK ( Entreprenørgården og Ejendomme) vedr. diverse vedligehold, tabte og glemte sager m.v. Vi skiftede pr. 1.nov. vores hidtidige medlems- og adgangs-system ud med ”Member-Link”- systemet, hvilke medførte gener for medlemmerne i form af ændrede adgangskoder – men til dato har vi været begejstrede for skiftet til et langt mere ( for os) brugbart system. Men husk på, at det meste er frivilligt arbejde, vel at mærke i et noget større omfang end forventet, da vi startede med en forhåbning om 3, måske 400 medlemmer.

Problemerne med brug af forrummet til omklædning og efterladning af vådt  badetøj samt brug af badetøj i saunaen : Indtil ca. 1. feb. I år var problemet med omklædning næsten ikke-eksisterende. En venlig henstilling om at følge vores ordens- og samværs-regler var som regel nok…..og ”gamle” medlemmer var gode til at vise nye til rette i vores faciliteter.

Langt hen ad vejen synes vi , at denne stille og rolige socialisering  osse  gjorde sig gældende på tildæknings- og badetøjs-området : Når nye medlemmer venligt fik at vide , at ”her bruger vi ikke badetøj” og man som nyt medlem havde fået færten af vores sauna-kultur og regler om frivillighed mellem nøgenhed eller tildækning med håndklæde, oplevede vi ingen nævneværdige problemer overhovedet, når man havde været med et par gange. For at slå det fast med syvtommer-søm: Vi har aldrig krævet af nogen, at de skulle være nøgne i saunaen. Men vi kræver blot, at man som medlem er indstillet på at følge de regler, som  bestyrelsen i et samarbejde med Silkeborg Kommune udarbejdede ved foreningens etablering i 2020.

Allerede på daværende tidspunkt var det en helt klar forudsætning for at indgå i  arbejdet med forenings-dannelse og udarbejdelse af vedtægter, benyttelsesaftale og ordens- & samværs-regler, at vi ville arbejde på baggrund af understøtning af en sauna-kultur , der IKKE indebar brugen af badetøj i saunaen. Desuden er vores hidtidige holdning på badetøjs-spørgsmålet blevet understøttet på de seneste to GF, så sent som sep. 2022, hvor 98% af de fremmødte nedstemte et forslag om frivillighed mht brug af  badetøj………

……………….SÅ – da kæden hoppede af i begyndelsen af februar i år var vi overbeviste om, at den gode stemning og de mange ny-vundne fællesskaber i relation til saunaen var kommet for at blive :

Et af vore medlemmer stod frem i TV2-Østjylland med en påstand om ikke at føle sig velkommen i saunaen. Med rette, eftersom hun ikke ønskede at overholde vores ”spilleregler” i form af ordens- &  samværs-reglerne, som hun vel at mærke selv havde accepteret ved sin indmeldelse. Kulturudvalgsformand Johan Brådsgaard sprang populistisk ud i medierne med mantraet:”Der skal være plads til alle” !

Det er vi i bestyrelsen enige i : Der skal være plads til alle – ja, alleder vil følge de gældende spillegler !

En meget lang proces fulgte, dels i medierne, som vejrede morgenluft – her er stof til en herlig konflikt, som kan optage familien DK – dels via diverse forsøg på dialogmøder med politikere og embedsfolk i SK. Vi har bl.a. forsøgt at åbne for folk med badetøj en dag om ugen i en periode, hvis SK ville arbejde aktivt med at etablere en anden sauna-facilitet ved Almindsø eller andetsteds, med regler der afveg fra vores hidtil aftalte.

Vores benyttelsesaftale med SK er aftalt gældende for 30 år frem i tiden. Parterne kunne dog opsige aftalen med 6 mdr. varsel – VED MISLIGHOLDELSE, TROEDE VI !  Vi har absolut ikke misligholdt noget som helst, men SK henholder sig alligevel til de 6 måneders opsigelse – hvorefter vi modtog en opsigelse af benyttelses-aftalen 1.april , med effektuering fra 1.okt. -23 – altså ca. ved starten på en ny vinterbade-sæson.

Vores konklusion er derfor , at SK har trukket tæppet væk under den forening, den selv var med til at søsætte for mindre end tre år siden – med regler, de selv har udarbejdet – ved at benytte en opsigelsesmulighed tiltænkt  misligholdelse af benyttelses-aftalen. Denne underkendelse af demokratiske spilleregler, generalforsamlings-beslutninger, vedtægter, aftaler og ordensregler har vi kaldt ”en regulær røvrending”, som lægger gift ud for alt frivilligt arbejde i foreningerne.

 Hvad bliver næste skridt, når politikerne vil  ind og lave driften og reglerne om i de enkelte klubber og foreninger ? (SIF er åbenbart så store og stærke, at de kan tillade sig at negligere politikernes indblanding i rygepolitikken på Jysk Park )

Hvad bliver det næste, du vil ændre på trods af indgåede aftaler, Brådsgaard ? Skal SK fremover bestemme længden på fodboldstrømperne, blot fordi man spiller på et kommunalt anlæg ??? Bordtennisboldenes vægt i sportscentret på Aarhusbakken ???…….hvor går grænsen for, hvad man som folkevalgt politiker skal beskæftige sig med ??????

Hvad så nu – og hvad med ”Almind-wellet” fremover ?  Vi har drøftet det indgående i bestyrelsen : Vi ønsker ikke at lade os tryne på plads af ufine, populistiske metoder. Hvis vi lægger os ned nu, så skyller vi så at sige foreningens DNA ud med badevandet. Vi vil heller ikke levere tre års arbejde med etablering af fællesskaber og drift af vores forening til SK på en sølvbakke. Vi foreslår derfor senere i aften med vores forslag til vedtægtsændringer, at vi kobler SK ud af vedtægterne (Vi har jo pt. ingen sauna at drive, da benyttelsesaftalen er opsagt af kommunen) og fortsætter foreningen som en vinterbade-forening – med de aktiviteter som dette indebærer i vinterbade-sæsonen fra september til maj. På den måde kan vi videreføre både navn, økonomi og fællesskaber i et foreningsarbejde, der fremover ligeledes kan beskæftige sig med at etablere alternative sauna-faciliteter ved Almindsø eller ved andre sønære lokaliteter.

Så vi er her endnu – måske delvist tildækkede, men håndklædet er ikke kastet ind i bade-ringen endnu.

Vi erkender i bestyrelsen, at vi er nogle rendyrkede amatører, hvilket bl.a. viser sig ved, at vi ikke i dag kan fremlægge et færdigt regnskab til godkendelse. I må desværre nøjes med en orientering i et foreløbigt regnskab, idet regnskabsåret ikke er afsluttet (slutter først med udgangen af juni, hvilket revisoren naturligvis ikke kan levere på på nuværende tidspunkt) Vi kan derfor kun fremlægge nogle hovedtal for driften til midt i juni samt status for vores aktiver ”på bogen” – det håber vi at I alle kan leve med.

 

P.b.v. – Freddy Skovbo

”Almind-wellet” – juni 2023