Referat af generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING for Sauna-&vinterbade-foreningen ”ALMIND-WELLET” 20/9-2022
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag*
6. Forslag til handlingsplan og budget
7. Valg til bestyrelsen**
8. Valg af intern og ekstern revisor
9. Evt.
* a) GF opfordrer den siddende bestyrelse til at arbejde for en mere fair fordeling af de to GUS arr.
b) GF opfordrer den siddende bestyrelse til at arbejde for at afskaffe reglen om, at man skal
nøgen i saunaen. Og i stedet slette den regel, eller omformulere den til at det er valgfrit.
c) GF opfordrer den siddende bestyrelse til at arbejde for, at saunaen er åbent noget mere af året,
hele maj måned med, og gerne også juni og juli morgen og aften.
**Der vælges i lige årstal tre medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant til bestyrelsen.
På valg er: Elsebet Mørck
Kjeld Kamp
Hans Stojanov
Suppleanten Henrik Hauberg – ønsker ikke genvalg
REFERAT
Ad 1: Forslag dirigent: Peter Moos
Forslag referent: Elsebet Mørck
Stemmetællere: Jesper Deleuran, Søren Dalgaard, John Hedegaard.

Ad.2: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – se vedhæftede
Beretningen er til debat… der bliver ytret, ”at man ikke forstår, hvorfor debatten om badetøj
opstår, når der klart står i vedtægterne, at der IKKE må være badetøj i saunaen.”
”Hvis der bliver tillladt badetøj – vil medlemstallet potentielt stige.”
”I en sauna er man uden tøj – der er vi alle ens – nemlig tekstilfrie.”
”Der er ikke en valgfrihed som det er nu” – ”Jo, det er der, for man kan svøbe sig i et
klæde”
Vi vender tilbage til dette forslag senere under indkomne forslag.
Ros til bestyrelsen.
”Hvis bestyrelsen en dag ikke synes det praktiske arbejde er til at overkomme – så er der da
mulighed for at købe sig til det praktiske arbejde.
Ad.3:
Spørgsmål til regnskabet:
Hvordan kan vi holde el-regnskabet på 20.000? -Det skyldes, at vi har en ”flat-rate” aftale med
kommunen – som betyder, der ikke er måler på – det er et fast beløb vi betaler årligt … en aftale vi
har haft og har indtil videre.
Hvor mange KW er ovnen på? … vi ved det ikke … måske 10 KW?
Hvorfor Access flex? Kommunen havde en aftale med det firma på forhånd.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
Ad.4:
Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsat er 300 kr/årligt.
Ad.5: Kommentarer til pkt.tet:
A) Ang. Gus arr. – kan man informere om, at der bliver luftet ud i saunaen et kvarter inden kl. 20.
hvor gusen begynder.
-Det er fornemt, at der i vores forening arrangeres GUS – og det er blevet fordelt så det ligger to
gange om ugen – ud af 100 timer, der er alm. Sauna – det er rigtig godt.
-De to gange om ugen er passende, hvis der skal være flere GUS arr. kunne det så evt. være en
eftermiddag.
2 stemte for – 47 stemte imod forslaget.
B) Skal den siddende bestyrelse arbejde for at afskaffe reglen om, at man ikke må have badetøj på
i saunaen…
1 stemte for – 48 stemte imod.
C) Skal den siddende bestyrelse arbejde for, at saunaen er åbent flere uger/måneder i året end det
er for nuværende…
Kommentarer:
”I en energi-krisetid som vi er i nu – kan man ikke på fornuftig vis tænke på at holde længere
åbent.”
”Vi er en VINTER bade klub- og saunaen skal understøtte vinterbadere”
1 stemte for – 48 stemte imod.
Ad.6: Er budgettet godkendt? – JA – enstemmigt.
Kommentar til vores store formue – ”Hvad tænker vi at bruge den til” … Muligvis en
sauna mere engang i fremtiden…
Ad.7: Elsebet, Kjeld, Hans er genvalgt for to år.
Suppleanten er på valg – Ulla Espersen blev valgt.
Ad.8: Bestyrelsen har vurderet, at vi ikke har brug for en intern revisor.
Vi fortsætter med ”Tal og Tanker” som ekstern revisor.
Ad.9:
Forslag: -At vi bruger lidt penge på nye lanterner
-At de hvide striber på trapperne bliver tegnet op
-At vi får en vel-ekviperet falck-kasse
-At vi får et nyt sand-ur/timeglas
-At vi får et kort nyhedsbrev -igen…
-At vi finder nogle lamper til inde i saunaen som ikke er så skarpe at de giver genskin i
vinduesglasset.
.
-At vi gør opmærksom på, at træningstøj skal ud af forrummet – det spreder dårlig lugt.
-At vi gør opmærksom på at omklædning skal foregå i omklædningsrummene.
-At vi kan kontakte Niels Lava Hansen (619) ang. fælles saunatur til D eller NL. Han har
Forbindelser til bus eller overnatningssteder.
Kommentar:
Er bestyrelsen forberedt på, hvad vi skal svare, hvis medierne/avisen kommer ud og spørger til,
hvad vi gør os af tanker omkring det at have en sauna åbent i disse tider – har bestyrelsen
argumenterne på hånden…?
Måske var det en ide, at vi selv kontaktede avisen og udtrykte vores holdning til en åben sauna.
Bestyrelsen bør overveje om de skal være proaktive i fht. benytteses-aftalen omkring vores
”flat-rate” aftale på 20.000 kr. Muligvis er skal bestyrelsen kontakte kommunen inden de
kontakter os, for at tale om foreningens pris for brugen af saunaen.
Tak for god ro og orden – og en god generalforsamling 2022☺