Formandens beretning 2022

UDKAST TIL BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING
I ”ALMIND-WELLET” TIRSDAG d. 20. SEP. 2022
SAUNADRIFT og FORENINGS-AKTIVITETER i SÆSON 21/22
Sæson 2021/22 har været Sauna- & Vinterbade-foreningen Almind-wellets første hele sæson.
Ovenpå den amputerede start pga Corona-situationen året før , er det nu lykkedes os at
gennemføre en hel sæson fra 19. sep. -21 til 1.juni -22. Vi udvidede åbningstiden i løbet af
sæsonen til at omfatte osse første halvdel af sep. samt anden halvdel af maj efter opfordring fra
mange medlemmer.
Ligeledes har vi i løbet af sæsonen ændret de daglige åbningstider – dels pga ændrede
rengøringstider, dels pga stor medlemstilgang – således at saunaen nu er tændt fra kl. 6 -22 hver
dag. Rengøringen foretages fire morgener/uge ml. kl. 5 og 6. Derfor er ”den røde knap” med
selvtænding af ovnen ligeledes sløjfet. Corona-restriktioner i den forløbne sæson influerede
således kun i en begrænset periode på antallet af brugere i saunaen – 8.pers. ad gangen.
Vi har fortsat rigtig mange medlemmer – pt. Ca. 1800, selvom nogle er udmeldt igen efter
opstartsåret. I modsætning til mange andre foreninger er vi ikke så kede af dette, eftersom
problemerne med plads og adgang kun ville kunne blive større ved fortsat eksplosiv
medlemstilgang. Vi i bestyrelsen er fortsat imponerede over, at medlemmerne tilsyneladende
finder ud af at fordele sig rigtig godt, således at der kun sporadisk opstår kø-dannelse ved
indgangen til saunaen. Samtidig fik vi indført muligheden for at købe dagsbilletter. Disse må
konstateres at have været en foreløbig success, idet der er solgt ca. 700 billetter siden systemet
kom i gang tidligere på året.
Almind-wellet er jo ikke KUN en sauna-forening – men osse en vinterbade-forening, og vi må
konstatere, at antallet af vinterbadere er vokset voldsomt, både ved Almindsø og andre steder –
medlemmer eller ej. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen primært ansér
brugen af saunaen som en understøtning af vinterbadernes muligheder og derfor er
tilbageholdendende mht yderligere forlængelser af sæsonen. ( Der er samtidig flere andre grunde
til dette – men det vil blive diskuteret senere på GF under indkomne forslag )
Der har været jævnlige problemer med at styre systemet med adgangs-koder, ligesom drift af
saunaovn og -ventilation engang imellem osse kan kræve tilsyn og vedligeholdelse. Vi samarbejder
løbende med Silkeborg kommune om at optimere teknikken, således at saunaen fortsat kan drives
uden konstant overvågning og opsyn. Samtidig vil vi fortsat sætte pres på SK mht at holde de
nyetablerede frostsikre toiletter åbne for de mange brugere i vintersæsonen.
Vi har indført faste gus-aftenen onsdag og søndag kl. 20-21. Disse events skal i modsætning til alm.
brug af saunaen i over 100 timer/uge bookes på forhånd pga overvældende interesse ( og det
koster en 20´er).vi indførte tidspunkter og antal gus først på året som et kompromis mellem
synspunkter på antallet af gus svingende fra 0 til 7 om ugen ! Vi har siden evalueret antallet og
finder, at både antal og tidspunkt på dagen er passende foreløbigt. Vi har uddannede gus-mestre
som bruger anerkendte materialer og hjælpemidler og vil løbende uddanne nye efter behov.
Vi oplever ind imellem stort pres på behovet for at kunne forud-booke saunaen til efterskoler,
højskoler og andre grupper, men har indtil videre valgt helt at afvise disse ønsker. Det er
selvfølgelig for at forhindre, at vore mange medlemmer må gå forgæves i dagligdagen……når vi jo
netop roser Jer for at være så flexible til at benytte så mange af døgnets timer, så kø-dannelserne
undgås. Vi er jo netop så tæt på vores ønske-scenarie med at fordele brugen af saunaen på alle
tidspunkter af dagen.
Vi har i årets løb haft nogle fællesarrangementer – startende med sæson-start sep. 2021 med gode
fortællinger og kaffe fra Woodie’s , et Corona-aflyst julebad, fuldmånebad i februar med få
deltagere i ekstemt møjvejr og sæson-afslutning 1.juni med mulighed for ikke-booket marathongus og guf fra Tommy Slagters rullende pølsegrill på plænen. Senest startede vi sæsonen 4. sep. i år
med endnu et marathon-gus og kold rosé i solnedgangen. Vi har flere ting i støbeskeen til den
igangværende sæson, men forslag modtages gerne.
FÆLLESSKAB, ORDENS- & SAMVÆRS-REGLER og KOMMUNIKATION
Det kan jo være vanskeligt for en nyetableret forening at skabe rammer for et fællesskab omkring
saunabrug og vinterbadning, når vi jo i princippet står uden faciliteter som klubhus, et medlemstal,
der nærmer sig 2000 og aktiviteter, der fungerer mest som individuel interesse. Men alligevel ser vi
jo ,at der – udover ovennævnte fælles-arrangementer – mere eller mindre spontant opstår nye
grupperinger og fællesskaber gennem brugen af saunaen , eller gennem mødet med andre
ligesindede vinterbadere på broerne på bestemte tidspunkter. Ikke formaliserede fællesskaber, der
spontant opstår mellem mennesker med samme interesser.
Der er ind imellem spørgsmål til vores regel om at man ikke må have badetøj på i saunaen. Men,
for grundlæggerne af Almind-wellet er det et kardinalpunkt at understøtte den sauna- og
vinterbadekultur der stammer fra veletablerede vinterbade- og saunasteder, som fx Jomsborg i
Århus. Vinterbadere har tradition for at bade uden badetøj, da det er mest komfortabelt. I saunaen
må der ikke være badetøj aht. hygiejne og træværk, som det også gælder i alle Tyske og Østrigske
saunaer.
Der kommer senere på dagsordenen et forslag fra et medlem om at den siddende bestyrelse
opfordres til at ændre denne regel og gøre brugen af badetøj valgfri. VI mener, at vi skal tage
denne debat som spørgsmål og kommentarer til denne beretning – så kan vi senere evt. stemme
om forslaget under de indkomne punkter.
Den nuværende bestyrelse har i det forløbne år afholdt ca. 10 bestyrelsesmøder, foruden det
arbejde, der foregår ”on location” med dels at styre teknikken bag saunaovn og ventilation, dels
sørge for en grundig rengøring og oliering af træværk, gulv og måtter i saunaen samt diverse
indkøb og forbedringer i og omkring saunaen – f.eks. har vi fået opsat knage udvendig på
væggene, monteret ”saloon-dørene” ved bruseren m.v. Samarbejdet har året igennem været
præget af stor fælles handlekraft og entusiasme kombineret med stor grad af hygge og megen
morskab. Desværre skal vi tage afsked med Henrik Hauberg som suppleant. Henrik har været
fuldgyldig deltager i vore møder og desuden været vores uundværlige web-master på
hjemmesiden. Tak for en stor indsats for foreningen siden starten i 2020.
Vores kommunikation med og mellem medlemmerne foregår jo primært gennem kontaktmuligheden på hjemmesiden www.almind-wellet.dk, via opslag på storskærmen ved Østre søbad,
ved diverse opslag i forrum og ved saunadøren samt på Facebook-siden ”Forum for brugere……”. Vi
har ligeledes indmeldt foreningen i VID – Vinterbadere I Danmark – som er et forum for mellem
150 og 200 vinterbadeklubber i DK.
Vi rider jo på en høj bølge i øjeblikket – – vinterbadning er in i disse år , og vel nok den hurtigst
voksende idrætsgren i landet……det forstår vi godt…..specielt når vi har så gode faciliteter som ved
Almindsø.
Så i en forening med 1800 medlemmer er det klart, at der er forskellige holdninger til dette og hint.
Tak til medlemmerne for stor grad af udvist tolerance overfor hinanden, både i denne debat – men
allermest i forhold til at være så flexible og hensyntagende i benyttelsen af vores faciliteter og i
omgangen med hinanden- både i saunaen og på broerne.
Silkeborg -d. 14-09-2022 / Freddy Skovbo