Formandens beretning 2021

Arb.s opgaver i det forgange år. Kristian blev kasserer, Elsebet referent, Freddy formand, Kjeld og Hans som bestyr.medl. og Henrik som suppl. Vi er medl af DGI – og har trukket på deres kompetencer i fht. dann. af en forening og vi har forsikring via dem. Vi har arb. med tekniske ting – bl.a. i fbm. indmeldelse, kontingent, tænd/sluk af saunaen og indgang via enkeltbilletter. Kommunikation foregår via hjemmesiden og i nogen grad via facebook… forum for brugere. Derudover kan vi sende e-mail til alle brugere – når det lykkes og ikke ryger i spamfilteret. Vi har også arbejdet med skiltning af forskellige information – vi bruger delvist skærmen ved Østre, men ikke til vores arr. af forskellig slags. Ang. Arr. har der jo ikke været afholdt nogle nævneværdig arr. pga. Corona – Dog havde vi det første arr. sidste søndag, hvor vi startede sæsonen op med skumringsfortællinger og kaffe udover badning og saunaåbning. Sæsonen går indtil solformørkelsen i maj mån 2022. Vi har planer om gus-arr., fuldmånebadning, nytårbad osv. Vi har ikke nogle arb.sgrupper ud over bestyrelsen endnu – vi har dog frivillige på en hjælperliste – der stadig er åben for at man kan skrive sig på. Saunaen har været åben ca. 40 dage i den forgange sæson – og på de 10 dage vi havde åbent i efteråret, fik vi 900 medl. Vi er spændte på den kommende sæson, fordi det bliver som at begynde på ny – igen – og vi samler erfaringer fra ny af… fx omkring hvor mange og hvordan vi kan være og fordeler os osv. Og hvordan med rengøring når vi er i gang. Kan vi alle omgås og tage hensyn til hinanden i den daglige drift og brug – og hvordan forholder folk sig til ordens- og samværsregler mm. Respekterer folk fx at der ikke må klædes om i forrummet og at man skal være nøgen i saunaen og have et håndklæde at sidde på… Der har til alles glæde ikke været konstateret hærværk eller snyd med adgang/medlemskab. Vi har også fra starten af sat kontingentet bevidst i den lave ende. Vi har arb. med vedtægter og en vedligeholdelsesaftale. Mht. låsesystem har vi samarbejde/abonnement hos Acces-flex – det har fungeret upåklageligt. Nogen kan have glemt deres kode – i så tilfælde kan man kontakte kassereren. Vi har ikke noget loft på medlemstallet og kan frygte at vi bliver for mange til at det kan hænge sammen på fornuftig vis. Bliver det et problem må vi tage det op til den tid. I dag dd. har vi rundet 1100 medlemmer – Og dét UDEN at reklamere nævneværdigt for vores eksistens. Samarbejdet i bestyrelsen har bestået af ca. 12 møder, hvor vi har været engageret og samtidig har hygget os og hvor vi har masser af energi og ideer og slev har udført de fleste opgaver og ellers trukket på hjælp eksternt fx med Bo til oprettelsen af hjemmesiden, Kirsten til at gøre rent hver dag, Simon Hartwell Christensen fra Silkeborg kommune og Simon Schärfe Rasmussen fra DGI.