Nyhedsbrev og indkaldelse til generalforsamling den 24.9.23

Bestyrelsen har, modsat hvad man skulle tro, hvis man læser diverse Facebook- opslag, brugt sommertiden på at arbejde med to store og tunge sager.

 

Vi har haft en advokat til at hjælpe os med at kontakte og indlede et søgsmål mod Silkeborg Kommune, da vi mener, at kommunens opsigelse af benyttelsesaftalen er ugyldig, idet der ikke på noget tidspunkt har været anklager om misligholdelse af saunaen. Vi afventer et foreløbigt svar/udspil fra kommunen i løbet af uge 32/33.

 

Til vores generalforsamling i juni var der blandt de fremmødte medlemmer stor opbakning til bestyrelsens holdning om at holde fast i, at vi ikke vi ændrer vores ordensregler i forhold til kardinalpunktet om badetøj (forslag A fik mange flere stemmer end forslag B). I forlængelse af usikkerheden vedr. sagen med kommunen, har vi valgt at åbne saunaen, som oprindelig planlagt, den 15.9.23. Der er ikke åbent for nye medlemskaber, før vi ved, hvordan sagen ender. Desværre har vi ingen forventning om, at dette søgsmål kan være afklaret fuldstændigt inden generalforsamlingen d. 24.9.23

 

Flere har spurgt til kontingent. Når vi ved, hvordan sagen med SK ender, vil det være muligt at kontakte vores kasserer, hvis man mener, at man har penge til gode (hvis ens kontingent f.eks. er blevet opkrævet for nylig). Mere herom når vi er klogere på situationen.

 

Den anden store sag, som vi tumler med for nærværende, har sommeren over givet os både flere grå hår samt endnu flere søvnløse nætter. Det drejer sig om indkøb af hhv. badekåber og t-shirts til videresalg til foreningens medlemmer. Vi har hele tiden arbejdet ud fra princippet om, at indkøb og salg af badekåber og t-shirts skulle være uden fortjeneste/tab – både for foreningen, og den der sørgede for at indkøbe til foreningen. Der er nu sået tvivl om, om indkøbene er foregået efter disse interne retningslinjer, og bestyrelsen har derfor valgt at indlede et samarbejde med en advokat omkring dette tillidsbrud vedr. indkøb/salg. Derudover mener vi, at t-shirtsene er bestilt uden fælles godkendelse i bestyrelsen. Det pågældende bestyrelsesmedlem er suspenderet, mens sagen verserer.

 

Vi håber meget på medlemmernes forståelse for, at vi ikke ønsker disse sager endevendt og diskuteret offentligt – hverken i Midtjyllands Avis eller på Facebook. Alle i bestyrelsen er dybt berørte af disse verserende sager – og alle overvejer deres stilling nøje i forhold til deres mandater i en kommende bestyrelse for “Almind-wellet” efter næste generalforsamling.

 

Ved generalforsamlingen i juni blev vi gjort opmærksomme på, at det ikke er muligt at afholde ordinær generalforsamling, før regnskabsåret er helt afsluttet. Vi har derfor vurderet, at den lovede ekstraordinære generalforsamling i august/september ikke er en ekstraordinær generalforsamling, men derimod årets ordinære generalforsamling. Da vores kasserer og formand på skift er i udlandet, bliver mødet først afholdt den 24.9.23. Vi har vurderet, at det er vigtigt, at de deltager på generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden kommer her:

 

Indkaldelse til generalforsamling søndag den 24. september 2023

I Lunden kl. 18.00 (ingen forplejning denne gang)

 

Dagsorden (ifølge vores vedtægter)

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til handlingsplan og budget
  7. Valg af bestyrelse og suppleant
  8. Valg af interne og ekstern revisor
  9. Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamling skal være sendt til Freddy Skovbo fskovbo@hotmail.com senest søndag den 10. september 2023

 

 

 

På bestyrelsens vegne – Freddy Skovbo